Att tänka på vid installation av värmepumpar

I samband med inköp samt installation av ny värmepump gäller det att rätt val av värme- och kylsystem görs. Det är viktigt att utgå från den typ av bostad eller hem det rör sig om – något som fungerar bra i ett hem kanske inte är optimalt i ett annat hem. För att säkerställa lång livslängd samt maximal kapacitet på värmepumpen är det av stor vikt att installationen utförs korrekt. Det krävs kompetens och erfarenhet för att installera värmepumpar och en certifierad installatör bör göra jobbet. En installation som inte utförs på rätt sätt kan i längden innebära stora kostnader.

Vad kostar en installering av värmepump?

Priset för att få en värmepump installerad i hemmet kan variera beroende på vilken typ av pump som slutligen väljs. Valet av installatör spelar också in när det kommer till den slutliga prislappen för installationen av värmepumpen. Olika aktörer tar olika betalt och kostnader kan även variera i landet. Ett tips är att ställa upp en kostnadskalkyl för värmepumpen. I kalkylen kan direkta kostnader för både inköp och installation analyseras. Där utöver kan med fördel övriga kostnader jämföras på olika plan för att se hur mer lönsamt ett alternativ är än ett annat. Energibesparingen bör exempelvis finnas med i kalkylen utöver inköps- och installationskostnaderna.

ROT-avdrag vid installation av värmepump

Den som ska installera en värmepump i hemmet kan göra avdrag för installationen i deklarationen med 30%, vilket är procentsatsen vid ROT-avdrag. Kravet är att den som gör avdraget är ägare av den bostad där värmepumpen har installerats. I praktiken innebär det att den installatör som utför jobbet drar av beloppet från fakturan som beställaren erhåller. Det innebär i sin tur att beställaren redan i samband med att fakturan ska betalas kan räkna med ett gynnsamt avdrag på slutsumman. Sett till ROT-avdraget samt energibesparingar kan valet av rätt värmepump bli lönsamt. Den som har närmare funderingar kring ROT-avdraget kan kontakta Skatteverket för mer information.