Behöver jag anlita en elektriker?

Att vara en hemmafixare är både roligt och skonsamt för plånboken, men var uppmärksam på att vissa hemarbeten rent av kan vara olagliga. Vissa typer av elinstallationer kräver till exempel en auktoriserad elektriker. El kan vara livsfarlig och rätt kunskap är avgörande både under installation och efteråt för att din el hemma ska vara säker. Det är därför viktigt att du som ska göra elarbeten hemma är väl medveten om vad du får göra själv och när du behöver anlita en elektriker.

Vilka elarbeten får jag göra själv?

Du som har tillräckliga kunskaper om hur du ska göra får utföra vissa enklare elarbeten själv. Det kan till exempel vara att byta en trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring, byta lamphållare och montera skarvsladdar. Du får även byta befintlig strömbrytare eller ett vägguttag för högst 16 A om de är placerade i en egen kapsling eller dosa. Om du är tveksam ska du alltid anlita en elektriker då en felaktig hantering kan innebära livsfara både under installationen och efteråt.

När behöver jag anlita en elektriker?

För vissa elarbeten krävs en auktoriserad elektriker, i de fall du får göra arbetet själv men känner dig osäker bör du också anlita en elektriker. Om du utför elarbeten själv måste det alltid kunna kontrolleras att de är korrekt utförda. Beroende på din boendeform är du ansvarig för att de fasta elinstallationerna är säkra. Elarbeten som kräver elektriker är till exempel förändringar i fasta installationer, byte av ojordat vägguttag mot jordat och alla elinstallationer i dusch- och badrum.

Hitta en auktoriserad elektriker

Att hitta en bra elektriker kan kännas krångligt då utbudet är stort och det blir många träffar på Google. Det finns sajter som underlättar för dig som söker en hantverkare. Glöm heller inte att du kan få ROT-avdrag för utförda elarbeten vilket innebär att du enbart betalar 70 % av kostnaden.