Hjälp med redovisning, bra även för oss med små företag

Även små företag kan vilja ha hjälp med sin bokföring och redovisning från en redovisningsbyrå. Ofta ses bokföringen som ett nödvändigt ont i mindre företag, vilket tar tid och kraft från det som företagaren ser som sitt företags kärnuppgift. Det ligger en hel del i ett sådant synsätt då företagare i ett mindre företag drivs av intresset för sitt företags verksamhet. Dessutom saknar företagaren många gånger utbildning i bokföring och redovisning.

Rätt eller fel?

Det är både på gott och ont att släppa ifrån sig bokföringen då den ger en analys av hur det går för företaget. Det gäller särskilt nystartade företag som behöver ha kontroll på intäkter och utgifter för att säkra att företaget inte går omkull. Men med professionell hjälp från en bra redovisningsbyrå, där företagaren får kvartalsrapporter eller månatliga prognoser, garanteras korrekta siffror för företagaren att luta sig mot.

Hur du hittar redovisningsbyrå för din bokföring

Ett sätt att få hjälp att fatta ditt beslut om att anlita en redovisningsbyrå är att kontakta någon och höra efter vad de kan hjälpa dig med. Du kanske vill ha ett halvårsbokslut som underlag för ditt företags utvecklingsstrategi eller en månatlig genomgång av tillgångar och skulder för att få en uppfattning om företagets solvens. Känner du inte till någon byrå om du exempelvis bor i Västerås, fråga någon eller sök på nätet.